Aktif iş hayatıma başladığım 1975 senesinde; bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar çalışma arkadaşlarım ile yola çıktığım o günlerden, bugün kurumsal bir yapıya kavuşmuş olduğumuz firmamızda 1000 kişiyi aşkın çalışma arkadaşlarımızla, ülkenin önemli karayolu, demiryolu, tünel ve baraj projelerine imzamızı atmaktayız


Deneyimli kadromuz, iş tecrübemiz ve güçlü modern makine ekipman yapımızla, sektörünün en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, birçok projeyi de zamanında, kaliteli ve düzgün olarak teslim etmeyi bir görev edindik ve bu konuda çalıştığımız tüm kurumların takdir ve beğenilerini kazandık.


Geçmişte edindiğimiz tecrübeyi gelecek nesillere aktarmayı ve yeni iş alanlarına açılmayı büyük bir heyecan ve istekle bekleyen kadromuz ile çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etmekteyiz.


Bu yolda bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese tüm kalbimle teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.


Bergiz Holding Yönetim Kurulu BaşkanıFirmamız ilk olarak;


1975 yılında İsmet Tutumlu ailesinin yanında başladığı iş hayatına; ilk olarak Gaziantep Havaalanı Projesinin bazı işlerinin yapımı ile devam etmiştir, daha sonra Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı Projesinin belli kısımlarını bitirip, Gaziantep-Araban bölgesinde yapılan altyapı çalışmalarda görev almış, aldığı tüm işleri zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlamıştır.,


1985 yılına gelindiğinde aile firmasından ayrılan İsmet Tutumlu, sektörde edindiği yüksek tecrübe ve birikimin verdiği cesaretle yola tek başına devam etme kararı almış ve yoluna İsmet Tutumlu şahıs firması olarak devam etmeye başlamıştır.


1994 yılına geldiğinde ise kurumsallaşmanın ilk hamlesi olarak inşaat alanında faliyet gösteren şahıs firmasını, tüzel kişiliğe çevirmiş ve Bergiz İnşaat A.Ş. yi kurmuştur.


1995 yıllarında altyapı işlerine önem veren Bergiz, resmi kurumlara bağlı olarak yaptırılan; barajlar, göletler, sulama tesisleri, boru hatları, iletim tünelleri, yol inşaatları, otoyollar ve köy yolları yapım projelerini üstlenmeye başlamıştır.


2000 yılından sonra ağırlıklı olarak karayolu inşaatı; bitümlü sıcak karışım(BSK), işleri ve karayolu tüneli işlerinde de faaliyet göstermeye başlamıştır.


2005 yılında firma ilk yurtdışı deneyimi Kuzey Irak ta bulunarak kazanmıştır. Bu bölge de en zor zamanlarda savaşın devam ettiği zamanlarda bile pes etmemiş ,uzun seneler altyapı ve üstyapı işlerinde faaliyette bulunmuştur.


2008 yılında Bergiz Holding bünyesinde tüm firmaları bir çatı altında toplamıştır.


2013 yılına geldiğinde Türkiye’de 20 tane projeyi eşzamanlı yürütüp 2000 personele iş kapısı olmuştur.


2019 yılına geldiğinde uhdesinde 500 km üzerinde sıcak karışım asfalt kaplama yol, 30 km üzerinde karayolu ve iletim tüneli, 10 adet den fazla büyük açıklıklı köprü inşaatı ve bir çok gölet ve baraj inşaatı bulunmaktadır.


Bergiz Holding sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal kültürünün temel taşlarından biridir. Şirketimiz, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında ve tüm coğrafyalarda bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Tüm çalışmalarında; faaliyetlerinin çevre etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak, doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak ve çevre ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmaktadır. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi destek veren şirketimiz bir çok öğrencimizin eğitiminde de yanında olarak geleceğe daha güvenle bakan ve geleceğe doğru, sağlam adımlarla ilerleyen, kendinden emin gençlerimizin yetişmesinde destek olmuştur.


İnşaat sektöründe haklı yerini almış olan firmamız kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde temel politika olarak aşağıdaki hususları belirlemiştir. Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynaklarin etkili kullanilmasini sağlamayi kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uyarak müşteri şartlarını eksiksiz karşılamak, havaya, toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak, gerek hammadde gerekse enerji kaynaklarını etkin ve planlı kullanımını sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak ve insan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımızı sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak temel politikamızdır.